Een pagina vol

Inspiratie

De wereld heeft jou nodig, sta op en ben jezelf!

Op deze pagina vind je artikelen die ik vanuit mijn praktijkervaring heb geschreven. Sommige zijn gepubliceerd in bekende bladen zoals Spiegelbeeld.

Publicaties in Spiegelbeeld

Kwantumsprong naar waarheid
Externe validaties gaven mij uiteindelijk niet die diepe vervulling.

QHD als transitie instrument
De oude wereld zou in 2012 ophouden en een nieuwe zou ontstaan.

Blog

Levensgeluk en welzijn hangt samen met de bonding in de familie
Bonding in de Familie

De sterkste relatie is die met je bloedverwanten. Als eicel zit je al in de eierstok bij je oma en bij je moeder toen ze een klein meisje was.

Volgens Human Design incarneer je als ziel in een familielijn die al eeuwen op de aarde ligt en waarvan je elementen in je design meeneemt. Deze elementen kom je in je leven tegen in de vorm van talenten, vaardigheden, kwaliteiten, leerthema’s en schaduwkanten. Potenties voor jou om uit te werken en tot wasdom te komen.

Read more

 

Bewust worden van de impact van de transits
Transits langzame planeten december 2023

Transits van de grote planeten maand December

De transits van de planeten is een programma waar we niet uit kunnen ontsnappen. Het is het neutrinoveld van informatie die van de planeten, Zon en Maan komen. Neutrino’s zijn de kleinste deeltjes die waarde, informatie bevatten. Ze razen met een hoge snelheid door ons heen.

Het is informatie van buitenaf die op ons inwerkt waarop we reageren. Wat een impact maakt op ons systeem. Het heeft invloed op ons gedrag, ons functioneren, gedachten en emoties

Read more

Vuurceremonie Summer Gathering Festival Eibernest
Binnen en buiten de stroom van evolutie navigeren
Holding space voor het afbreken van de wereld

Er zijn twee stromingen gaande die zich steeds sterker aftekenen in deze wereld.

Een groep mensen die zich binnen de stroom van de natuurlijke evolutie bevinden en een stroom die zich buiten de evolutie en onder de controle van machthebbers bevinden.

De grootste groep bevind zich buiten de evolutiestroom. Dat zijn mensen die niet in staat zijn open te staan voor zichzelf. Hun leven heeft geen of nauwelijks betekenis. Er is een innerlijke armoede. Er is geen sturing t.a.v. de natuurlijke ontwikkeling – dus men is te besturen.

Read more

Emotionele intelligentie nader bekeken
Open staan naar je ware emotionele leven

De innerlijke autoriteit van je design geeft een aanwijzing hoe je kunt afstemmen op het hoogste potentieel van je blauwdruk.

50% van alle designs heeft een innerlijke autoriteit die emotioneel is.

Dit betekent dat je wacht op emotionele helderheid om een besluit te nemen.

Dit is een aanwijzing in je blauwdruk om je in afstemming te brengen met jezelf.

Dit is niet eenvoudig te doen en vraagt de nodige persoonlijke ontwikkeling.

Het vraagt open te staan voor jezelf, voor wat er in je innerlijke wereld zich afspeelt.

Read more

 

 

 

 

Burn-out een kosmische liefdespauze
Je staat levensruimte van jezelf af en laat anderen die innemen.

Burn-out noem ik ook wel eens een kosmische liefdes pauze. Je krijgt de ruimte van het universum om je weer met je zelfliefde en eigenwaarde te verbinden.

Waar komt het verlies van energie vandaan waardoor er een burn-out ontstaat?

Vaak zie ik dat het ontstaat door een trauma op het gebied van integriteit. Het trauma ontstaat door iemand die je vertrouwt en over jouw grenzen van integriteit gaat. Wat je niet verwachtte. Dit heeft impact op je lichaam. Maar ook impact op relaties in je leven, omdat trauma vaak veroorzaakt wordt door een ander mens.

Read more

Van de cultuur van Mij naar het wonder van Wij
Bewuste co-creatie, de volgende stap in de menselijke evolutie.

De opeenstapeling van crisissen waar we wereldwijd mee te maken hebben, waaronder klimaatverandering, overbevolking, extreme inkomensongelijkheid, terrorisme en kernwapens, dienen als evolutionaire drijfveren. Zij dagen ons uit om te bewegen voorbij het bewustzijn van scheiding en angst naar een bewustzijn van eenheid en liefde. Zoals Einstein al aangaf, we kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken waarmee we ze gecreëerd hebben. De mensheid is op een keerpunt aangekomen.  Om te overleven en te floreren, moeten we toegang hebben tot een hoger niveau van denken; we moeten wakker worden en volwassen worden; en we moeten nu handelen.  

Read more

Scroll naar boven